DXA
Home Downloads Foto's Artikels Zoekertjes

SINPO

Diegenen onder u die regelmatig kortegolfuitzendingen beluisteren weten dat de ontvangstkwaliteit, spijtig genoeg, kan variëren van dag tot dag. Zo kunnen we de ene dag met genoegen luisteren, cq genieten van een bepaalde uitzending, terwijl de volgende dag u zichzelf ergert aan die ontvangskwaliteit die de dag voordien zo goed was.

Door gebruik te maken van de SINPO-code hebben we een manier om de ontvangskwaliteit te rapporteren. SINPO staat voor het volgende:

S   Signal strength (signaalsterkte)
I   Interference (interferentie)
N   Noise (ruis)
P   Propagation/fading (wegtrekken van de signaalsterkte)
O   Overall merit (gemiddelde of algemene bruikbaarheid)

Het komt er nu op aan om voor al deze onderdelen de juiste kwotering te geven.

Bij de SINPO-code gelden de volgende criteria:

S
Signaal-
sterkte
I
Storingen
N
Atmosferische
storingen
P
Fading
O
Waardering
5 Uitstekend Geen Geen Geen Uitstekend
4 Goed Gering Gering Gering Goed
3 Matig Matig Matig Matig Matig
2 Zwak Sterk Sterk Sterk Zwak
1 Nauwelijks
hoorbaar
Zeer
sterk
Zeer
sterk
Zeer
sterk
Onbruikbaar

Uit de voorgaande tabel blijkt dat een SINPO van 55555 een ontvangskwaliteit weergeeft van maximale signaalsterkte, geen interferentie, noch ruis of fading en bijgevolg 100% bruikbaar. Er wordt algemeen aangenomen dat een SINPO 55555 waarde overeen komt met de ontvangskwaliteit van een locale zender. Vergelijkingsgewijs, elke indicatie van een kleinere signaalsterkte, interferentie en fading doet afbreuk aan SINPO 55555 die je bijgevolg als dusdanig niet meer kan opgeven. Hoe gaan we nu de ontvangskwaliteit bepalen? Simpel? Nee en ja!

Een ontvangskwaliteit bepalen is geen kwestie van persoonlijke smaak, tenminste niet als u bepaalde criteria consequent opvolgt. De bedoeling is dat we de SINPO-code eens een keertje uitrekken in hun respectievelijke eenheden en deze dan afzonderlijk bespreken.

SINPO   signaalsterkte

De meeste ontvangers hebben een "S-meter" of signaalsterktemeter. Op communicatie ontvangers is de S-meter dikwijls gekalibreerd in "S-units", gaande van 1 tot 9, en daarboven in dB, bv +20 dB en + 40 dB. Op sommige staan de twee aangegeven zoals op nevenstaande figuur. De bovenste schaal is verdeeld zoals gebruikelijk voor radioamateurs. De onderste schaalverdeling is de signaalsterkte overeenkomend met de "S" van onze SINPO-code. In tabelvorm zit dit er zo uit.

SINPO S-units
1 1-4
2 5-6
3 7-9
4 9+20 dB
5 9+40 dB
  

Indien uw ontvanger is uitgerust met een "amateur" schaalverdeling, dan kan u dmv voorgaande tabel de S-waarde bepalen.

Helaas is het spijtig genoeg (heel dikwijls) zo dat S-meters, zelfs van communicatie ontvangers, slecht gekalibreerd zijn. Het is best mogelijk dat 2 ontvangers, aangesloten op hetzelfde antennesysteem, toch 2 behoorlijk verschillende S-waarden laten zien. Dit zou kunnen betekenen dat we niet anders kunnen dan de S-waarde te schatten. "Schatten" betekent terzeldertijd dat persoonlijke smaak zijn invloed laat gelden en dat is volgens ons ongewenst daar "consequent" schatten nagenoeg onmogelijk is.

Luisteraars die een radio hebben met een S-meter die niet gekalibreerd is zouden het volgende kunnen overwegen.

Stem af op een sterke zender en duidt dit aan als S5. Stem af op een zwak station waarbij de S-meter nog net een aanduiding geeft en waarbij het betreffende station nog net hoorbaar is. Noem dit S1 op de S-meter. Verdeel nu verder de S-schaal om in de toekomst signaalsterkten te vergelijken.

SINPO   interferentie

Over het algemeen verstaat men onder interferentie een storing die door andere zenders wordt veroorzaakt. De meest voorkomende bronnen van interferentie zijn de volgende:

Voor alle bovenvermelde bronnen van interferentie kunnen we verder in detail treden als volgt:

Ligt het "interfering" signaal op dezelfde frequentie (co-channel) of zijn het storende signalen die 5 of 10 KHz hoger of lager liggen?
Interferentie van 5 KHz hoger of lager kan je "adjecent channel interference" noemen en interferentie van een sterke zender die 10 KHz hoger of lager ligt noem je "splatter interference".
Het spreekt voor zich dat je probeert om het zogenaamde "interfering" signaal een naam te geven, namelijk welk station veroorzaakt de interferentie.

Hoe gaan we nu die "I" bepalen?
Welnu, onze Amerikaanse vrienden van NASWA (North American Shortwave Association) zeggen daar het volgende over.

Interference level I1 tells us that adjecent QRM from other stations or jammers has prevented reception of the desired station, and no intelligence information at all could be heard.
I5 tells us there was absolutely no trace of another signal hampering your reception. I5 is often possible in the case of strong signals where other interfering stations may be suppressed below detection.

Bovenstaande is duidelijk:
I5 geen interferentie
I1 Er is zoveel interferentie aanwezig dat je wel een radiostation kan onderscheiden en mischien hier en daar een detail ontwarren (bv mannen- of vrouwenstem).

Wat blijft er dan over?
I2, I3 en I4 die je elk een waarde toekent en consequent toepast.

SINPO   Noise/Ruis

We maken hier een onderscheid tussen atmosferische ruis en ruis afkomstig van allerlei elektrische apparaten.

Atmosferische ruis
De meest voorkomende bronnen zijn:

Bovendien hangt atmosferische ruis af van het seizoen, tijd en de geografische ligging van je luisterstation.
Het altijd aanwezige ruisniveau komt in hoofdzaak van onze zon, die zoals we weten, een enorme energiebron is. De energie die zij uitzend vindt je terug op alle frequentiebanden in de vorm van ruis.
De zonnevlekkenactiviteit, uitbarstingen van energie op de zon enz zijn overigens ook allemaal bronnen van ruis die zo intens kunnen zijn (worden) dat ontvangst van kortegolfuitzendingen onmogelijk worden.

Man-made noise
Bronnen:

Alhoewel je bovenstaande bronnen van ruis zou kunnen interpreteren als "interferentie" worden deze storingsbronnen dikwijls onder "ruis" gerapporteerd.
Fluorescentie verlichting en niet onstoorde elektrische toestellen zijn ruisbronnen waar we zelf iets aan kunnen doen, de meest eenvoudige remedie is uitschakelen. Ontstoren is een andere mogelijkheid, maar dit is een verhaal apart en zou ons te ver van ons oorsponkelijk verhaal brengen.

En... last but not least... je eigen ontvanger. Ook je ontvanger heeft een "eigen" ruisniveau. Denk even aan de technische specificatie van je ontvanger de S/N-ratio (signaal/ruisverhouding).

Conclusie
Noise = 5? Het zou kunnen...
De volgende overwegingen kunnen van toepassing zijn.

SINPO   Propagation/Fading

Dit is het periodiek zwakker worden van de signaalsterkte. Hier lopen de meningen van de diverse publicaties uiteen. We zetten ze even op een rij.

Conclusie
F1 zender onmogelijk te identificeren
F5 lokale ontvangst

SINPO   Overall merit

Dit is de algemene of gemiddelde waardering of bruikbaarheid. Ook hier lopen de meningen uiteen. In weze is "O" een combinatie van de voorgaande waarden. Sommige bronnen geven een percentage bruikbaarheid aan als volgt:

O-waarde % bruikbaarheid
1 10 tot 20
2 20 tot 40
3 40 tot 60
4 60 tot 80
5 80 tot 100

Dikwijls wordt er gediscusieerd of de overall merit al dan niet een hogere waarde kan hebben dan éÚn van de voorgaande waarden. Welnu, hierachter volgt een samengevatte mening van diverse publikaties.

Als conclusie nog het volgende:
Gebruik je gezond verstand en vergelijk je lokale radiozender (SINPO 55555) met wat je ontvangt op kortegolf (of midden- of lange golf) en geef dan, aan de hand van voorgaande informatie, een consequente SINPO-rating.