DXA
Home Downloads Foto's Artikels Zoekertjes

Verklarende woordenlijst

NDB Non-directional beacon
Een Non-directional beacon is een radionavigatiemiddel dat wordt gebruikt bij luchtvaartnavigatie. Deze zenden continu hun identificatie uit in morse.
HFDL High Frequency Data Link
Dit is een systeem dat in de luchtvaart gebruikt wordt om allerhande relatief korte berichten en informatie uit te wisselen. Zoals bijvoorbeeld weerberichten en ACARS. Het verschijnen van de positie en het vluchtnummer van een vliegtuig is een deel van het communicatieprotocol.
Voor meer informatie zie HF-Datalink.
ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System
Dit is ook een systeem dat in de luchtvaart gebruikt wordt om berichten uit te wissellen. In tegenstelling met HDFL gebeurt dit niet via de kortegolf maar op VHF.
Men kan het een beetje voorstellen als "e-mail voor vliegtuigen". Doorgaans zijn het routineberichten zoals vertrekraporten, aankomstraporten, het aantal passagiers aan boord, gegevens over de brandstof en motoren, enz.
GMDSS Global Maritime Distress Safety System
Dit is een systeem om in noodgevallen automatisch een noodsignaal uit te zenden. Tevens ontvangen schepen dit signaal ook en kunnen aldus meewerken aan een eventuele reddingsactie.
Maar GMDSS is meer dan dit alleen. Aangezien een selectief oproepsyteem er integraal deel van uitmaakt zijn ook oproepen die niets met een noodgeval te maken hebben mogelijk. Bijvoorbeeld het aanvragen van een telefoon-verbinding via een kuststation. Of een kuststation kan naar alle schepen een oproep sturen om op een bepaalde frequentie naar navagitie berichten te luisteren. Bovendien worden er geregeld test oproepen uitgezonden.
Het grote voordeel van dit oproepsysteem is dat het continu beluisteren van een frequentie niet meer nodig is.
NAVTEX Hiermee worden automatisch navigatie- en weer berichten door kuststations verzonden ten behoeve van de scheepvaart. Er zijn slechts twee frequenties (518 en 490 KHz) zodat ieder station op een vast toegekend tijdstip zijn berichten moet uitzenden.
RTTY RadioTeleType
Telex verbinding over radio. Vroeger zeer veel gebruikt door persagentschappen toen die nog hun berichten over de kortelgolf verstuurden. Heden ten dage wordt RTTY nog gebruikt door enkele meteodiensten en soms nog eens door radioamateurs.
DRM Digital Radio Mondiale
Digitale radio via de kortegolf.
DAB Digital audio broadcast
Digitale radio, de opvolger voor de FM-radio.
Black box Een ontvanger zonder bedieningspaneel. Veelal zwart van kleur. De bediening gebeurt via een computer.
SDR Software Defined Radio
Hierin wordt de filtering en de demodulatie met software gedaan.