DXA
Home Downloads Foto's Artikels

Het ontstaan van DXA

Eind jaren '70 in volle "Citizens Band boom" werd het, vooral dank zij de ontstane onderlinge communicatie, duidelijk dat er dringend nood was aan samenwerking tussen de luisterende groep van de kortegolfband.

Door het ontbreken van een alternatief bij de verenigingen van zendamateurs en CB'ers nam de voormalige voorzitter van DX-Antwerp het initiatief en nodigde hij op 11 maart 1982 enkele collega's hobbyisten uit voor een vergadering. Het resultaat was de oprichting van een DX-club in Antwerpen. De naam werd DX-Antwerp.

Het geringe aantal leden was destijds geen probleem daar iedereen in elkaars omgeving woonde en men zo onderling contact had. Wel lag het voor de hand dat men wekelijks samenkwam om informatie uit te wisselen. Informatie die in die dagen overheerst werd door het aan gang zijnde Falkland conflict dat in alle hevigheid woedde en die enkele nevenverschijnselen op radiogebied opleverden.
Op dat ogenblik was DX-Antwerp geboren en tot heden nog altijd de enige DX-club in België.

In de beginperiode van DX-Antwerp was het ook nog niet duidelijk of men zich wendde tot de zendamateur of de kortegolfluisteraar. Er werd zelfs een cursus zendamateur op touw gezet met het oog op het behalen van een licentie. Dat bleek echter niet de juiste weg te zijn die men ingeslagen had. Bijgevolg werd DX-Antwerp omgevormd tot een VZW, een Vlaamse vereniging voor de luisteramateur.
DX-Antwerp was in ieder geval welkom in de Vlaamse wereld der DX'ers, want velen waren aangesloten bij buitenlandse clubs en misten enigszins het onderling contact.

Door de jaren groeide niet alleen het aantal leden, doch ook de technische belangstelling van sommige leden voor het ontvangen van Utility uitzendingen. In de beginjaren was er nog geen sprake van de personal computer zoals we die nu kennen, en moest men zich behelpen met op de tweede hands markt gevonden materiaal, dat dan in veel gevallen verre van compleet of werkend was of overgaan tot zelfbouw. Hierbij denken we aan de merkwaardige staaltjes van techniek met de destijds voorhanden zijnde middelen zoals zelfgebouwde paraboolantennes voor de ontvangst van weerkaarten of vreemde televisie stations, of het bouwen van kastjes met binnenin ingewikkelde elektronische toestanden om de internationale persberichten en foto's te kunnen ontvangen.

Op het ogenblik kunnen we zeggen dat binnen DX-Antwerp bijna alle takken van de radiocommunicatie beoefend worden, gaande van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde. Vermeldenswaardig is dat na al die jaren er nog steeds iedere donderdag in ons lokaal, de vergaderzaal van taverne "De Schorren" in Hoboken, gezellige samenkomsten zijn welke waarschijnlijk aan de basis liggen van de goede samenwerking in deze toffe vereniging.

Ondertussen is DX-Antwerp vzw, de Vlaamse Vereniging voor kortegolf luisteraars, uitgegroeid tot een vereniging die zelfs tot ver buiten onze landsgrenzen bekend is en gerespecteerd wordt.